Máy sản xuất vải không dệt

Giá liên hệ

  • Việc chuyển đổi hạt thành vải không dệt diễn ra trong một lần quy trình sản xuất giống như một dây chuyền đơn.
  • Vải không dệt đáp ứng đủ yêu cầu về tính chịu áp lực, an toàn cáo với nhiệt độ, độ ẩm hoặc độ khô, độ ma sát cao mà không làm biến dạng hay làm thay đổi kết vải.
  • Lắp đặt, hỗ trợ vận hành, bảo hành 1 năm tại nhà trên pham vi toàn quốc.

0989998138